– Om ett dataspelande gör så att personen försakar allt annat är det att jämställa med ett missbruk, säger Ola Brändström, rådman vid Förvaltningsrätten i Malmö.
I domen framgår det att pojken reagerar mycket kraftigt då föräldrarna försökt begränsa hans tid vid datorn. Konflikterna har gått så långt att pojken fysiskt gett sig på pappan och polis har vid ett flertal tillfällen kallats till familjens bostad. 
De sociala myndigheterna kom i kontakt med familjen redan förra året efter att pojken visade upp ett dåligt psykiskt hälsotillstånd och hade en ”icke fungerande dygnsrytm” till följd av dataspelandet.
– Det måste gå väldigt lång innan man klampar in med ett LVU till följd av ett sådant problem. Ser man däremot att det finns en tydlig risk för den unges hälsa och utveckling och om han suttit vid datorn dygnet runt i flera månader kan det vara motiverat, säger Brändström.
De sociala myndigheterna försökte till en början att bistå familjen med frivilliga insatser, vilka misslyckats. Föräldrarna anses sakna insikt och strategier för att handskas sonens problematik och Förvaltningsrätten gör bedömningen att pojken därför bör omhändertas. 
Sextonåringen själv anser att han inte är dataspelsberoende.
”Bör bli en egen diagnos”
Legitimerade psykologen Owe Sandberg är en av landets främsta experter på spel- och nätmissbruk. Han kontaktas så gott som dagligen av förtvivlade föräldrar som inte vet vart de ska vända sig med sina dataspelsberoende barn:
– De sociala insatserna mot dataspelsberoende är bedrövligt dåliga, föräldrar har ingenstans att vända sig.
De flesta som kontaktar Sandberg är föräldrar till 16–17-åriga pojkar vilka hoppat av gymnasiet till följd av sitt dataspelande.
– En del har en magisk föreställning om att de ska försörja sig på detta, de har tappat all balans i livet. Det är inget fel på killarna, men de måste hitta rätt kanal att engagera sig i, säger Sandberg.
Sandberg är kritisk till att myndigheterna inte tar problematiken kring dataspelsberoende på allvar.
– Jag har uppmärksammat Socialdepartementet på att det bör bli en egen diagnos. Belöningssytemen är lika för World of Warcraft som för narkotika.
2012.10.24.
Kära Småbarnsföräldrar! 
NU har ni fått tillräckligt med argument! Vilken väg väljer ni för, att ert barn skall känna sig tryggt och balanserad i framtiden?
OBS! 16 åringen som nämns i artikeln har inte haft surfplatta , när han var liten!  
Experimentet med våra förskolebarn fortsätter ändå!
Atea är ett företag inom IT-infrastruktur. Atea är Nordens och Baltikum största och Europas tredje största leverantör av IT-infrastruktur. Under 2011 var omsättningen 23 miljarder kronor. Med sina över 6000 anställda är Atea representerat i över 80 av de viktigaste städerna i Norge , Danmark , Sverige , Finland , Litauen , Lettland och Estland . Koncernen är noterad på Oslo-börsen under symbolen Atea. Bolaget har ett heltäckade erbjudande inom it-infrastruktur, såväl produkter, lösningar, konsulttjänster som outsourcingtjänster. Dom har sitt moderbolag i Oslo och är noterat på Oslobörsen. Företaget bildades 1968 och blev noterat på Oslobörsen 1985.