lördag 3 mars 2012

Vem kommer att styra världen om 50 år?

Dagens förskolebarn tvångsmatas med kunskap på läsplattor och allt fler kommuner köper in dessa. Allt fler förskollärare tror också på teknikens under!

På waldorfförskolan använder vi ingen teknisk hjälpmedel vilket kommer att bidra med till att vår pedagogik kommer att ses som föråldrad IGEN!
Men hur ligger det till egentligen? 
Du som har hand om ditt barn och ger din uppmärksamhet och kärlek till det, märker du ibland hur dess ögon förändras efter det, att det har tittat på en bildsekvens på Tv eller på dator?
Har du funderat över det vad som gör, att ditt barn känner sig trygg och önskad?
Har du ställt krav på din förskola, att den utöver inlärning skall även ge ditt barn vård och omsorg?
Har du funderat över i vems intresse det ligger, att läsplattor används i allt större utsträckning på förskolor och skolor? 
Jag tror att jag har hittat svaret! DET HANDLAR OM PENGAR!

Dessa hjälpmedel är tänkta att användas av oss vuxna och inte ens Steve Jobbs har menat något annat!
Storföretagen ser däremot en potential i det, att sälja dessa i allt större volymer. Det handlar om enorma summor pengar. Vilket gör mig fullständigt rasande! 
Varför? 
Jo, för att bara för ett halvår sedan kunde man höra på radio och Tv hur illa är det ställt på förskolor, att barngrupperna blir större och större, att det inte finns någon begränsning hur många barn får vistas i en barngrupp osv...osv...
Men nu ett halvår senare sätts läsplattan i fokus och ingen pratar längre om brist på förskollärare, och om för stora barngrupper! Det är uppenbart att det handlar om PENGAR! 
Läsplattorna kommer att sysselsätta barnen i timtal och det kommer kanske, att behövas färre pedagoger eftersom plattorna kommer att "passa barnen"! 
Frågan är: TILL VILKET PRIS?
Finns det överhuvudtaget någon organisation i Sverige som kan oberoende granska dessa "hjälpmedel"? Vad är Utbildningsministeriets ställning i frågan?

En stor del av förskollärarnas yrkeskår avgudar läsplattan som teknikens under.
En annan del förundrar sig över det hur långt vi förskollärare kan sträcka oss, för att överhuvudtaget kunna bedriva en seriös verksamhet, och att barnen skall hela tiden stimuleras av beröring, rörelse, rika syn, smak och andra sinnesupplevelser och att detta arbete är det viktigaste!  
Hur länge kommer vi att orka, att arbeta i motström?

MIN VIKTIGASTE UPPGIFT SOM FÖRSKOLLÄRARE ÄR: Att skapa ett sunt och kärleksfullt band till varje barn. Det är min övertygelse, att vid samma tidpunkt vi ersätter den mänskliga kontakten med apparater skapar vi ett tomrum i barnet!

Fundera kring mina tankar och gör ett medvetet val innan du sätter ditt barn framför dataskärmen eller innan du väljer förskola till det!

Här kommer argument för läsplattan källa: Internet (läsplattor på förskolan/metro)

Läsplattan håller på att bli den nya läroboken, och med text och övningar i ett. I Östersund vill politiker från centerpartiet och socialdemokraterna göra försök med läsplatta. Tanken är att alla ska få en på sikt.
På Ottfjällets förskola i Torvalla i Östersund har dom redan börjat med en läsplatta och snart ska man få en i varje avdelning. Anne Vikman är förskollärare. Hon tror att det är ett bra hjälpmedel.
- Om man petar på plattan så händer det någonting, då förändrar sig det man ser. Så man måste använda språket för att tala om plattan, säger hon.
Det är jättekul tycker alla barn.
Med alla appar, tilläggsprogram kan man kalla det, kan barn öva att samarbeta med att lösa en uppgift, dom tränar språk, dom lär sig stava. Dom kan se ordet, höra det sägas och få en bild samtidigt. Som Anne Wikman beskriver det finns det nästan ingen begränsning på hur man kan använda läsplattan.
Men kan ha den tillsammans med ett barn eller i en grupp. Och den kan användas av alla på en dagisavdelning. Ettåringar har glädje av den.
- Dom tycker det är jättekul, dom ser en bild, pekar på den, får ljudet från till exempel en kossa och så är det en röst som säger att det är en ko. Det är språkträning.
Och det är roligt att se småbarn börja med teknik.Även om det är helt nytt så är barn inte rädda för tekniken, dom gör som man ska på en gång.

Här kommer motargument hämtad ur boken: Ylva Elneby: Cyberungar
"Filosofie doktor i psykologi Jane Healy, menar att barn vars hjärna befinner sig i olika utvecklingsstadier har olika behov. Hon säger att datorer, så som används idag, inte nödvändiga eller ens önskvärda för de flesta barn under sju års ålder, med undantag för barn med olika handikapp. Det finns ingen forskning som ger stöd för att förskolebarn bör använda datorer."

"Psykologen Jeffrey Johson vid Columbia University i New York presenterade under läkarstämman helt nya och opublicerade data som bekräftade att mycket tv-tittande ökar risken för uppmärksamhetsstörningar och problem i skolan. Sommaren 2003 publicerade Jeffrey Johson även en studie som visar att mycket tv tittande nästan fördubblar sömnproblem hos ungdomar."
"Lars H. Gustafsson som är barnläkare, skolläkare och åttabarnspappa menar att dator har öppnat nya och spännande världar för barn och ungdomar." 
"Men det finns risker också. Om barn blir sittande alltför länge framför skärmen ökar risken för övervikt. Datorn kan också stjäla tid från annat som är viktig för barns utveckling: sömn, lek, utevistelse, läsning och verkliga möten ansikte mot ansikte."
Titta på även på TED klippet:
 
Min enkla fråga är vart är mänskligheten på väg? 
Om vår framtida generation missar den mest nödvändigaste länken i livet: DEN MÄNSKLIGA KONTAKTEN, vad kommer att hända med oss?

Vem kommer att styra världen om 50 år och åt vilket håll? 
Om dagens barn inte får mänsklig kontakt i den utsträckning som det är absolut livsnödvändig i FÖRSKOLEÅLDER, hur kommer mänskligheten att överleva det kärlekslösa tillståndet?